Herroepingsrecht -Seliac

Artikel 9. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht de verkoper te laten weten dat hij verzaakt aan de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.


Seliac geeft slechts gevolg aan de verzaking door de koper indien de oorspronkelijke verpakking van het product intact is en indien de verzegeling en het product zelf niet gebruikt werden of beschadigd zijn.


De kennisgeving van de koper moet gebeuren via ons formulier. Bij die gelegenheid en indien de koper zich gehouden heeft aan de termijn zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een nummer toegekend ter goedkeuring van de terugzending. Indien de koper het pakket terugstuurt en Seliac daarvan via mail op de hoogte brengt binnen de bovenvermelde termijnen, zijn de kosten voor de terugzending van het pakket altijd voor rekening van de klant.


Er zal gevraagd worden aan de klant om de teruggestuurde artikelen met de grootste zorg te beschermen.


Bij een ongegronde terugzending behoudt Seliac zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren. Voor vragen over de voorwaarden inzake verzaking kunt u een e-mail sturen naar info@seliac.be.

Demandez votre devis gratuit
Vraag uw gratis offerte aan
Analyse de votre installation gratuite
Onderhoud en herstelling van uw installatie
Faites tester gratuitement votre eau
Laat uw leidingwater gratis testen